REGLAMENT

 

Reglament

Art. 1: El CLUB AVELLANA LÍMIT, l'AJUNTAMENT DE BRUNYOLA i el CONSELL ESPORTIU DE LA SELVA organitzen la SEGONA edició de la CURSA DE MUNTANYA AVELLANA LÍMIT que es celebra el dissabte 01 d’octubre de 2016 a Brunyola.  Hi ha disponibles dos recorreguts per participar-hi, de 10 i 22 Km, les sortides seran a les 09:15 i les 09:00, respectivament.

Art. 2:

Aquest esdeveniment és obert a tothom. El fet d’inscriure-s’hi i/o participar-hi comporta l’acceptació del reglament de la prova. Tot allò que no sigui expressament regulat en aquest reglament queda sota el criteri d’allò que la Comissió Organitzadoradecideixi.

 Art. 3: Assegurança esportiva

Tots els participants han de disposar d’una assegurança d’accidents esportius conforme a la Llei de l’Esport aprovada pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol i que compleixi amb les exigències de l’esmentada llei: a) Assegurança de Responsabilitat Civil; b) Indemnització per pèrdues anatòmiques, funcionals o de defunció i c) asistència sanitària  il·limitada als centres concertats.

El preu d’inscripció inclou aquesta assegurança.

Art. 4: Inscripció i recollida de dorsals

Les inscripcions anticipades es poden fer per internet al web www.selva.cat/esports  . El termini d’inscripció finalitza el dijous 29 de setembre de 2016 a les 23:00. Les inscripcions es tancaran en arribar als 350 participants.

El preu de la inscripció anticipada és de 10€ per al recorregut de 10 Km i de 15€ per al de 22 Km. Eel mateix dia de la cursa el cost de la inscripció és de 12€ i 18€ respectivament i només es podrà fer de les 08:00 a les 08:50

Un cop realitzada la inscripció, no se’n tornarà l’ import si la no-participació de l’atleta es produeix per causes no imputables a l’organització.

El dorsal s’ha de recollir el dissabte 01/10/2016 a la secretaria de la cursa entre les 08:00 i les 08:50

Art. 6: Premis

Tindran premis els 3 primers homes i les 3 primeres dones de cada recorregut. El lliurament de premis es farà a les 11:30.

Tots els corredors tindran un obsequi de record de la seva participació, entrepà i begudes.

Art. 6: Resultats

Els resultats es podran consultar el mateix dissabte a partir de les 16:00 al web www.selva.cat/esports i www.avellanalimit.cat

Es tancarà el cronòmetre per ambdues curses a les 13:00

Art. 7: Reclamacions

Només s’acceptaran durant els 30 minuts posteriors a la prova i hauran de ser presentades per escrit al jutge-àrbitre, acompanyades de 50 € de dipòsit. En cas de ser acceptada la reclamació, es tornarà el dipòsit. La decisió del jutge-àrbitre serà inapel·lable.

 

:: Avituallaments ::

 A la cursa de 10 Km disposareu d’un avituallament al Km 4

Al recorregut de 22 Km teniu 5 avituallaments. Als Km 4 – 8 – 12 – 15 – 18