composite

Panell composite, revestiments façanes.

El panell composite d'alumini és una estructura formada per una placa central de polietilè i dues planxes d'alumini de 0.5 mm de gruix que la recobreixen, a manera de sandvitx. Aquesta disposició li permet reforçar la rigidesa d'aquest material plàstic, incorporant les útils característiques d'aquest metall. A més, el panell composite també pot ser aprofitat des del punt de vista visual com un element de decoració de façanes o de comunicació visual i retolat, tenint en compte que la seva superfície totalment plana permet que es puguin realitzar impressions sobre un panell composite d'alumini.

Característiques del panell composite d'alumini:

 • Estructura Sandvitx formada per dues planxes d'alumini unides per una ànima central de polietilè.
 • Manté les propietats de l'alumini.
 • Millora de rigidesa.
 • Superfície totalment plana.
 • Irrompible.
 • Resistent a l'impacte.
 • Reciclable i ecològic.

Estètica

 • Infinites combinacions de materials, superfícies, colors, formes i juntes
 • Gran varietat de colors i superfícies.
 • Influència en el caràcter arquitectònic d'un edifici, mitjançant l'ocupació de fixació vista o oculta.
 • Possibilitat d'una estructuració tridimensional de la façana.

Sostenibilitat i eficàcia

 • Els sistemes de façana ventilada presenten poca tendència a patir desperfectes
 • Llarg cicle de vida de la façana
 • Costos de manteniment molt baixos.
 • Desmuntatge senzill.
 • Possibilitat de reutilització dels components i materials de la façana, així com el seu reciclatge.

Eficiència energètica

 • Protegeix l'edifici davant d'un escalfament excessiu a l'estiu, així com davant de la pèrdua de calor a l'hivern.
 • Confort interior assegurat
 • Excel·lent difusió del vapor d'aigua, evitant condensacions

Avantatges constructives i tèrmiques:

 • Les plaques de composite (ALUCOBOND®) Tenen un pes molt baix alhora que presenten una elevada rigidesa.
 • Senzilla compensació de toleràncies.
 • El gruix del material d'aïllament és fàcil de modificar
 • Tots els estàndards energètics en la construcció són senzills d'assolir
 • Protecció efectiva davant l'aigua de pluja i de condensació
 • Protecció enfront del vandalisme (graffiti, cops)
 • Per a qualsevol altra consulta sobre el panell composite d'alumini, disposem de personal tècnic qualificat que proporcionarà assessorament personalitzat.
 •     
 • Si desitja consultar en detall tota la informació tècnica d'aquest material pot descarregar i / o visualitzar el document en PDF: